MITSUBISHI ELECTRIC

Přeskočit na hlavní obsahPřeskočit na hlavní menu
NOVÁ REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA ZUBADAN

Tepelné čerpadlo s konštantným výkonom do -15 °C

Zubadan znamená z japončiny Super (Zuba) vykurovanie (Dan)

Mitsubishi Electric prichádza na trh s novou generáciou tepelných čerpadiel vzduch – voda. Zubadan je špeciálná technológia vonkajších jednotiek vyvinutých pre vykurovanie aj v extrémných podmienkach s minoriadne efektívnou prevádzkou a vlastnosťami. Ako jediný výrobca tepelných čerpadieľ na svete garantuje 100%-ný konštantný výkon až do vonkajšej teploty -15°C, vďaka patentovanému “Flash injectioncircuit“ ktorý je využívaný v jednotkách ZUBADAN. Jednotky ZUBADAN spoľahlivo vykurujú aj pri teplote -25°C bez elektrického dohrevu a dosahujú ešte 75% svojho nominálneho výkonu.

Zubadan
Zubadan

Zubadan

Video z odmrazovania Zubadanu kliknite tu

Jedná sa o unikátnu technológiu novinku ktorá sa predstavila na európskom trhu v roku 2008. Princíp spočíva v tom, že sofistikovaná konštrukcia chladivového okruhu vonkajších jednotiek Zubadan umožňuje udržať vo vykurovacom režime 100 % výkon až do vonkajšej teploty -15°C. Pri bežných tepelných čerpadlách sa pri nízkych teplotách znižuje dopravná účinnosť kompresora a následne aj vykurovací výkon, ktorý musia nahrádzať elektrickým dohrevom. Konštrukcia jednotiek Zubadan tento „problém“ eliminuje dodatočným vstrekovaním chladiva (zmes kvapaliny a plynu v presne vypočítanom pomere) do kompresora pomocou okruhu FIC – Flash Injection Circuit. Elektronicky riadený vstrekovací ventil určuje množstvo dodatočne vstrekovaného chladiva. Tým sa vlastne udržuje nominálny výkon až do vonkakšej teploty -15°C. Pokles nastáva pri nižších teplotách. Pri teplote -20°C, čo je približne spodná hranica garantovaného pracovného rozsahu štandardného tepelného čerpadla, je k dispozícii 90% nominálneho výkonu oproti 55% štandardného tepelného čerpadla. Pri teplote -25°C je k dispozícii ešte 75%-80% nominálneho výkonu.

Zubadan

Rýchlejšie a efektívnejšie odmrazovanie

Okrem držania vykurovacieho výkonu takýto systém prináša ďalšie výhody. Prvou je rýchlejší štart systému v režime kúrenia. Druhou výhodou je optimalizácia odmrazovania – tretinová frekvencia odmrazovacích cyklov a o 1/4 skrátený čas samotného odmrazovania v porovnaní so štandardným tepelným čerpadlom s frekvenčne riadeným kompresorom. Čas odmrazovanie pri jednotkách ZUBADAN je menej ako 3 minúty.Jednotky ZUBADAN majú plynulú reguláciu výkonu (inverter), tým nedochádza k častému zapínaniu a vypínaniu kompresora čo má priaznivý vpliv na jeho životnosť a efektivitu prevádzky.


Zubadan
Zubadan
Zubadan

*Testovanie jednotiek Zubadan v kancelárskej budove v Asahikawa ( ostrov Hokkaido v Japonsku)

Zubadan
Zubadan

*1 systém "flash injection circuit" efektívne redukuje čas rozmrazovania zo 4 na 3 minúty.
*2 s reguláciou rozmrazovania bol maximálny interval medzi rozmrazovaciou operáciou 150 minút pri vonkajšej teplote od -20°C do 0°C.


Závislosť vykurovacieho výkonu od vonkajšej teploty:

Zubadan

Princíp technológie Zubadan
Odborný článok z chladiarenskej konferencie